گیم بارو

بازسازی دیوار چین • گیم بارو

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

بازسازی دیوار چین

دسته بندی : متن تاریخ : دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

وبسایت ساعت۲۴: دولت چین نیایی که از جمله عجایب هفتگانه و حاصل دوره خونینی از حکومت یک امپراتور دیکتاتور اســت حفظ کرده و به عنوان یک اثر باســتانی از آن به عنوان یک جاذبه توریستی کسب درآمد می کند.

 

این دیوار به دلیل فرسودگی در برخی نقاط تخریب شده و مقامات مسئول این دیوار را بازسازی می کنند.عــکــس هـا نگاهی دارد به نحوه بازسازی این دیوار.

 

1284972 101 بازسازی دیوار چین 

 

1284973 938 بازسازی دیوار چین 

 

1284974 454 بازسازی دیوار چین 

 

1284975 294 بازسازی دیوار چین 

 

1284976 525 بازسازی دیوار چین 

 

1284977 537 بازسازی دیوار چین 

 

1284978 991 بازسازی دیوار چین 

 

1284979 300 بازسازی دیوار چین 

 

1284980 621 بازسازی دیوار چین 

 

1284981 686 بازسازی دیوار چین 

 

1284982 268 بازسازی دیوار چین 

 

 

1284983 581 بازسازی دیوار چین 

 

1284984 700 بازسازی دیوار چین 

 

1284985 252 بازسازی دیوار چین 

 

1284986 916 بازسازی دیوار چین 

 

1284987 184 بازسازی دیوار چین 

 

1284988 902 بازسازی دیوار چین 

 

1284989 715 بازسازی دیوار چین 

 

1284990 891 بازسازی دیوار چین 

 

1284991 990 بازسازی دیوار چین 

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته بازسازی دیوار چین اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.